Neuro Aktiv logotyp

En mottagning för dig med neurologisk sjukdom

Neuro Aktiv bedrivs av legitimerade fysioterapeuterna Karin Scherman, Helena Haraldsson och Ulrika Ingemarsdotter Järnesjö. Vi har stor erfarenhet inom Multipel Skleros (MS), Parkinsons sjukdom men även Ataxi, Stroke, Polyneuropati och Neuromuskulära sjukdomar (NMD).

Vi tycker det är viktigt att man som patient trivs och kan rehabiliteras i lugn och ro. Neuro Aktiv har stora ljusa lokaler med modern utrustning så att du kan rehabiliteras i en avstressande miljö.

Styrketräning

Fritt vårdval

Inom Region Skåne tillämpas fritt vårdval vilket innebär att du kan kontakta oss direkt även utan remiss för att komma i kontakt med en fysioterapeut på vår mottagning. Högkostnadskort och frikort gäller.

Vi är anslutna till det nationella ersättningssystemet så du kan känna dig helt trygg i våra händer. Vid avbokning av besök vill vi att detta görs senast 24 timmar före utsatt tid. För uteblivet besök följer vi Region Skånes riktlinjer och debiterar 400 kr.

Skor

Första besöket

Vid ditt första besök får du berätta om dina funktionsnedsättningar och vilka problem du har. Därefter görs en undersökning och en bedömning som ligger till grund för fortsatt individuell behandling utifrån dina särskilda behov och förutsättningar. Före behandlingsstart sätts gemensamt upp lämpliga mål för behandlingsperioden, dessa mål utvärderas och följs upp.

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR; General Data Protection Regulation) och för att vi värnar om din integritet behandlar vi alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med Patientdatalag (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).

Kontakt och tidsbokning

Besöksadress
Neuro Aktiv Fysioterapi Öresund
Eddagatan 6
217 67 Malmö

Telefon
040 - 15 15 07
vardagar

E-post
info@neuroaktiv.se

Med buss; Stadsbuss 1 och kliv av vid hållplats Bellevue Park på Bellevuevägen. Med bil; två gratis parkeringsplatser finns tilgängligt precis utanför vår entré markerade med Neuro Aktiv. Du hittar oss på våning 3 i byggnaden, det finns rymlig hiss tillgänglig innanför entrén.

Varmt välkommen!

Sekretesspolicy